Най-често използваните рекламни стратегии по света

Рекламната стратегия на дадена фирма може да включва разнообразни методи или маркетингови подходи, но почти винаги взема участие в интернет и социалните мрежи, както и традиционната реклама в печата, радиото или телевизията. Комбинацията от тези методи зависи до голяма степен от бюджета, с който разполага фирмата или организацията, от целевия пазар, както и от продуктите или услугите, които се предлагат.Рекламата е пряко свързана с медиите, поради нуждата за комуникация с потенциални или вече спечелени клиенти. Както вече споменахме, традиционните форми на рекламата са печатна, радио и телевизионна реклама.

С появата на интернет и дигиталната ера, се появиха нови методи за рекламиране. Социалните мрежи, онлайн рекламата, блоговете и интернет клиповете са сред най-използваните методи за спечелване на нови клиенти.

Повечето фирми използват глобалната рекламна стратегия, която обхваща всички изброени методи. Това може да доведе до рискове в някои случаи, защото културните различия могат да доведат до погрешно разбиране на рекламното послание. То трябва да е съобразено с расовите и етническите различия на клиентите.  Много фирми прибягват до услугите на рекламните агенции в различни страни, за да достигнат техните стоки и услуги до потребителите в съответните държави.Използването на онлайн маркетинга е друга глобална рекламна стратегия. Рекламите могат да бъдат публикувани в различни сайтове, така че да бъдат достъпни за интернет потребителите. Блоговете и социалните мрежи позволяват на компаниите и организациите да се свързват директно с потребителите лично, като се предлагат полезни съвети, консултации около фирмената дейност, както и организиране на конкурси, промоции и други забавни, ориентирани към клиента дейности.

В някои рекламни стратегии все още се използва опитът от традиционните реклами. Дори телевизионните, печатните и радио реклами се комбинират, за да бъдат привлечени повече потребители. По този начин компанията представя и напомня за своето име и се предоставя повече информация на потенциалните клиенти. Тези рекламни методи трябва да бъдат насочени към широката аудитория, така че може да се наложи на различните места да бъдат създадени и различни като сюжет и послание.

Фирмите могат да избират между различните видове рекламни стратегии, като изберат част от тези методи или използват широка гама от маркетингови материали. Основната цел на всяка реклама е да направи връзка с клиента, както и е част от плана за промяна и разрастване на бизнеса в посока задоволяване нуждите на клиента. Напълно възможно е дадена фирма да приложи дори няколко различни рекламни стратегии годишно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *